Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé

Kdo jsou vlastně andělé ???

 

Andělé jsou bytosti Světla, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou silou, aby pomáhaly lidem, odpovídaly na naše volání o pomoc, radu, záchranu či útěchu. Můžeme k sobě přivolat tolik Andělů, kolik si budeme přát. Nejčastěji se s nimi setkáváme v křestanství, ale jsou mnohem starší, protože okřídlené bytosti se

384890_2339189089557_1544791792_31920429_1752462938_n.jpg

 vyskytují v mytologiích mnoha kultur. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Jsou to bezpohlavní bytosti, neboť u nich je ženský i mužský princip v naprosté rovnováze. A protože mají vyšší vibrace než člověk, jemuž bylo dáno hmotné tělo, aby se mohl snáze vyvíjet a zřetelněji si všímat následků svého tvoření, nejsou našimi fyzickými smysly většinou postřehnutelní.

 V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí, mezi nimiž jsou jednak malí andělíčci, starající se o každodenní drobné záležitosti, andělé neboli elementární bytosti živlů, udržující všechno stvořené a také obrovští andělé, mající za úkol spravovat horstva, lesy, hvězdy a planety a také se starat o velké vesmírné projekty.

 

 

Kdo jsou to Archandělé ???


Tito Andělé jsou nadřízenými Andělů strážných a Andělů na Zemi. 

384481_2339238170784_1544791792_31920449_142238417_n.jpg

Archanděla si můžete zavolat na pomoc ve chvíli, kdy potřebujete velmi mocnou ochranu a okamžitou pomoc. Protože jsou Andělé veskrze duchovními bytostmi, neplatí pro ně žádná omezení v čase ani v prostoru. Archanděl je schopen pomáhat několika lidem najednou, ikdyž jsou třeba od sebe vzdáleni několika tisíci kilometry. Kvůli fungování zákona svobodné vůle nemohou Andělé a Archandělé zasáhnout do našeho života, kdy se jim zlíbí a pokud o to sami nepožádáme. Jediné vyjímky jsou situace ohrožující náš život, a to ve chvíli, kdy se ještě nenaplnil náš čas a kdy by zavolání o pomoc z naší strany nemuselo přijít.

Každý Archanděl má svůj zvláštní úkol. Je užitečné vědět, jaká sféra kterému z nich patří, protože tak člověk ví, v jaké situaci si má kterého Archanděla zavolat.

 

Archanděl Michael  ( " Ten, jenž se podobá Bohu " )

 

Stará se o hříšné lidi, aby nemohli dál ubližovat druhým. Michael

6292eabb41_72491256_o2.jpg

 odvádí negativně smýšlející osoby k Božímu světlu, kde je jejich mysl uzdravena. Michaela si zavolejte o pomoc, kdykoli máte strach z negativních sil nebo vlivů, ve chvílích, kdy trpíte úzkostmi a strachem. Stačí poprosit Michaela, aby vaše srdce i mysl od těchto emocí očistil. Můžete jej také požádat o nápravu manželských a partnerských vztahů, ve kterých vládnou neshody a nepochopení.

 

 

 

Archanděl Gabriel  ( " Bůh je má síla " )


archandel-gabriel.jpg

Gabriel nám přináší zprávy o blížících se událostech, změnách a zkušenostech, které nás čekají. Rodiče, kteří očekávají příchod dítěte, se mohou na Gabriela obrátit, aby bděl nad vývojem dítěte v bříšku matky, stejně tak jako ho mohou požádat o pomoc u porodu samotného. Gabriel umí také vdechnout nový život mrtvým vztahům nebo zanikajícím firmám.


 

 

 

Archanděl Uriel  ( " Světlo Boží " )


Hojí bolestné vzpomínky a pomáhá nám, abychom ze svých zklamání a

images.jpg

 omylů získali sílu, pomáhá vnímat lásku v situacích, kde žádnou

 necítíme.

Uriel je nám také nablízku během přírodních katastrof, jakou jsou zemětřesení, tornáda a záplavy. Může vám pomoci se přestěhovat a nebo zabezpečit váš domov co nejlépe. Uriel je také schopen pomoci v uskutečňování vašich snů a dosahování cílů.


 

Archanděl Rafael  ( " Bůh uzdravuje " )


403814_2339238490792_1544791792_31920451_433752932_n.jpg

Rafael se stará o všechno, co spadá do sféry léčení a uzdravování.

 Dohlíží na ozdravování planety Země, ale i její populace. 

Rafael září nádherným, jasně čistým, smaragdově zeleným světlem. 

Rafael také provází a ochraňuje poutníky a cestovatele.

   Dále známe Archanděly :

 

ariel.jpg

Ariel - její jméno znamená " Lvice Boží " . Léčí divoká zvířata a životní prostředí a pomáhá jim. Pokud je ve vaší blízkosti Ariel, často uslyšíte o lvech nebo je uvidíte. Při léčbě zvířat spolupracuje s Rafaelem. Často je Ariel spojován s větrem...

 

f4f3a7d7ba_71956455_o2.jpg

Azrael - jeho jméno znamená " Jemuž pomáhá Bůh ". Léčí smutek a pomáhá těm, kdo utěšují zarmoucené. Je také někdy nazýván Andělem smrti, protože přichází k lidem v době jejich fyzické smrti a převádí je na druhý břeh. 

 

 

 

archandel-zadkiel.jpg

Zadkiel - jeho jméno znamená  " Boží spravedlnost " . Léčí paměť a myšlení. Je trpělivý, laskavý a má přístup ke všem znalostem. Má schopnost pomáhat lidem s pamětí. 

 

 

 

 

anael.jpg

Haniel -  její jméno znamená " Boží sláva ". Uzdravuje ženské cykly a pomáhá s jasnozřivostí. Má silný vztah k elementu ohně. Je mu přisuzována planeta Venuše, z rostlin růže, ze stromů bříza a z kovů měď. Ovlivňoval období romantismu.

 

 

 

 

archandel-jeremiel.jpg

Jeremiel - jeho jméno znamená " Milost Boží " . Léčí city a pomáhá nám bilancovat svůj život, abychom mohli odpustit a plánovat pozitivní změny


 

 

 

jophiel.jpg

Jofiel - její jméno znamená " Boží krása " . Léčí negativitu a chaos a vnáší krásu a řád do našich myšlenek, domova, na naše pracoviště i na další místa. Pomáhá nám vidět a ocenit krásu kolem nás. Byl přítomen v Ráji a poté dával pozor nad bratry Noemovými...


 

390208_2348754808694_1544791792_31926226_517310579_n.jpg

Metatron - původně prorok Enoch. Léčí poruchy učení a dětské záležitosti. Pomáhá též s indigovými a krystalovými dětmi.

 

 

 

 

raguel.jpg

Raguel - jeho jméno znamená " Přítel Boží " . Vnáší harmonii do všech vztahů a pomáhá napravit nedorozumnění. Hlavní úlohou je dohlížet na ostatní Anděly a Archanděly. Často se o něm hovoří jako o Archandělovi spravedlnosti a poctivosti. Je přátelský a chová se jako "baterie", která nás nabíjí.


 

raziel.jpg

Raziel - jeho jméno znamená " Tajemství Boží " . Léčí duchovní a duševní bloky a pomáhá nám s výkladem snů a vzpomínek z minulých životů. Symbolem Raziela je Slunce.


 

 sandalphon.jpg

Sandalfon - původně prorok Eliáš. Je dvojčetem Archanděla Metatrona Uzdravuje agresivní sklony, pomáhá hudebníkům a při použítání hudby k léčení. Pomáhá Archandělu Michaelovi v boji s temnými silami a přo odstraňování strachu prostřednictvím hudby. 


  

211153_273351616028482_1493079475_n.jpg

Šamuel - jeho jméno znamená " Ten, kdo vidí Boha " . Léčí úzkost, přináší všeobecný mír i osobní klid a pomáhá najít ztracené předměty, situace a lidi.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.mojiandele.cz/andele-a-archandele/

          Doreen Virtue, Andělská terapie, 2006

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář